ஆசிரியர்

ஆசிரியர்!!


"நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததற்கு காரணம் என் பெற்றோர்கள், இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்குக் காரணம் எனது ஆசிரியர் அரிஸ்டாடில்" - அலெக்ஸ்சாண்டர்After School Program - ASP


Smart Learning Zone - SLZ

Our After School Program is branded as Smart Learning Zone.

The Smart Learning Zone is the great place to go after school. The SLZ administers various activities to provide a safe, stable, and structured environment for children to acquire aptitude for learning and to develop life skills. 


After School Clubs (ASC) 

ASCs are a way to add new life and enthusiasm into the SLZ.
ASCs are a combination of all the best aspects of an after-school program. They can include games, arts & crafts, learning components & special events. They are also designed to fit a certain theme.
There will be an opportunity for the children to choose what they would like to do and suggest ideas for future activities.

In a SLZ learning begins from home-learning club. Then learners go to the club of their choice, they have many to choose from Arts & Crafts, Thinking Skills Club, Learning Skills Club, Reading Circle. inside and outside games club and many more.

Proposed Clubs:

  • Home-learning Club
A facilitator supervised club where children of certain grade are grouped in to small circles to complete their homework and review the lessons done at school.
  • Thinking Skills Club

“A teacher-led club where students play games, develop cognitive skills and have fun.”

  • Reading Club

A daily schedule specifically dedicated to reading.  Younger children can be read to, while older children can read on their own if they wish.  Children will read story books of their interest and other books of their choice.


  • Indoor and Outdoor Games Club etc.

கல்வியாளர் Educatorஉலகத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல வகிபாகங்களை வகிப்பவர்கள் கல்வியாளர்கள் மாத்திரமே! கல்வியாளர்களுக்கு நிகராக எந்தத் தொழிலும், பணியும் சேவையும் இல்லை. தலைவர், முகாமையாளர், திட்டமிடுபவர், கற்றலுக்கு வசதி செய்து கொடுப்பவர், வழிகாட்டி, ஆலோசகர் என்று பல பொறுப்புக்களை சுமந்து அறிவும், திறமைகளும் பண்பாடுமுள்ள ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கும் உயர் பணியைச் செய்பவர்களே கல்வியாளர்கள். 

இப்படி பன்முக ஆற்றல்கொண்ட கல்வியாளர்கள் தான்  நபிமார்களின் வாரிசுகள் என்ற அந்தஸ்த்தை அடைய மிகப் பொருத்தமானவர்கள்.

கல்வியாளர்கள் தான் சமூகத்துக்கு வழிகாட்ட மிகவும் தகுதியுடைவர்கள். அவர்களின் வழிநடத்தலின் கீழ் தான் எமது இளம் சமுதாயம் வளர்க்கப்படுகின்றது. 

ஒரு வைத்தியர், சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் தவறு செய்தால் ஒரு நோயாளி தான் பாதிக்கப்படுவார், ஒரு கல்வியாளர் தவறினால் ஒரு சமூகம் பாதிக்கப்படும்.

எனவே ஆசிரியர்களை தமது குழந்தைகளை பரீட்சைக்குத் தயார்படுத்தும் வெறும் போதகர்கலாகப் (instructors) பார்க்கும் சமூகத்தின் கண்ணோட்டத்தை மாற்றுவதற்கு சமூகத்தை அறிவூட்டுவதோடு ஆசிரியர்கள் தம்மை கல்வியாளர்களாக வழிகாட்டிகளாக, நபிமார்களின் வாரிசுகளாக வளர்த்துக்கொள்வதட்கு அவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்படல் வேண்டும்.

இந்த இலட்சியப் பணியை முன்னெடுப்பதே எமது நிறவனத்தின் உயர் இலக்கு.

பிள்ளை நேய பாடசாலை.

 எல்லாப் பாடசாலைகளும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சு எதிர்பார்க்கிறது..
ஆனால்.......?


Five-critical-skills-to-empower-students-in-the-digital-age

1. Learn How to Ask the Right Questions
2. Know How to Get Answers
3. Learn About Work Created by Other Students
4. Know How to Work with People Around the World
5. Self-Reflect Upon Their Work